More Views

Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 1 สวิตซ์ ยาว 3 เมตร สีขาว-เทา 16A รุ่น P5315-3M WG

มีสินค้า

฿590.00
OR

รายละเอียดสินค้า

Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 1 สวิตซ์ ยาว 3 เมตร สีขาว-เทา 16A รุ่น P5315-3M WG

คุณสมบัติ
1.ระบบ Surge Protection ป้องกันไฟกระชาก
2.ระบบ Circuit Breaker ป้องกันไฟเกิน มาตรฐาน IEC
3.เต้ารับ-เต้าเสียบ มาตรฐาน มอก.166-2549
4.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
5.ม่านนิรภัย ป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน มาตรฐาน IP20
6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
7.รองรับกำลังไฟ 16A 3600W
8.สายไฟ 3*1.5 sq.mm.

รายละเอียด

Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 1 สวิตซ์ ยาว 3 เมตร สีขาว-เทา 16A รุ่น P5315-3M WG คุณสมบัติ 1.ระบบ Surge Protection ป้องกันไฟกระชาก 2.ระบบ Circuit Breaker ป้องกันไฟเกิน มาตรฐาน IEC 3.เต้ารับ-เต้าเสียบ มาตรฐาน มอก.166-2549 4.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 5.ม่านนิรภัย ป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน มาตรฐาน IP20 6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 7.รองรับกำลังไฟ 16A 3600W 8.สายไฟ 3*1.5 sq.mm.

แสดงความคิดเห็น

Write Your Own Review

คุณกำลังแสดงความคิดเห็น: Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 1 สวิตซ์ ยาว 3 เมตร สีขาว-เทา 16A รุ่น P5315-3M WG