More Views

รางปลั๊ก 3ช่อง TIS315 3M TOSHINO

มีสินค้า

฿990.00
OR

รายละเอียดสินค้า

รางปลั๊กไปมาตราฐาน มอก. 2432 - 2555
1.ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ มาตรฐาน IEC 60934
2. Double surge protecton ป้องกันไฟกระชากได้ทั ้ง 2 เท่า
3. ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน
4. สวิตซ์แยก สะดวกในการเลือกใช้งาน
5. เต้ารับและเต้าเสียบ มาตรฐาน มอก. 166-2549
6. เต้ารับผลิตจากพลาสติกไม่ลามไฟ
7. สายไฟมาตรฐาน มอก. 11-5-2553
8. รองรับไฟสูงสุด 3600 วัตต์
9. IP20 มาตรฐานป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้านใน ขนาด 12.5mm.
10. Outer Lock body ไม่สามารถเปิดฝาหลังได้จากอุปกรณ์ทั่วไป

รายละเอียด

รางปลั๊กไปมาตราฐาน มอก. 2432 - 2555 1.ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ มาตรฐาน IEC 60934 2. Double surge protecton ป้องกันไฟกระชากได้ทั ้ง 2 เท่า 3. ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน 4. สวิตซ์แยก สะดวกในการเลือกใช้งาน 5. เต้ารับและเต้าเสียบ มาตรฐาน มอก. 166-2549 6. เต้ารับผลิตจากพลาสติกไม่ลามไฟ 7. สายไฟมาตรฐาน มอก. 11-5-2553 8. รองรับไฟสูงสุด 3600 วัตต์ 9. IP20 มาตรฐานป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้านใน ขนาด 12.5mm. 10. Outer Lock body ไม่สามารถเปิดฝาหลังได้จากอุปกรณ์ทั่วไป

แสดงความคิดเห็น

Write Your Own Review

คุณกำลังแสดงความคิดเห็น: รางปลั๊ก 3ช่อง TIS315 3M TOSHINO