More Views

รางปลั๊ก 6 ช่อง 6 สวิตซ์ 3 เมตร รุ่น P6375-3M WG Toshino

มีสินค้า

฿720.00
OR

รายละเอียดสินค้า

รางปลั๊ก 6 ช่อง 6 สวิตซ์ 3 เมตร รุ่น P6375-3M WG Toshino
คุณสมบัติ
1.ระบบ Surge Protection ป้องกันไฟกระชาก
2.ระบบ Circuit Breaker ป้องกันไฟเกินมาตรฐาน IEC
3.เต้ารับ-เต้าเสียบ มาตรฐาน มอก.166-2549
4.สวิตซ์แยกสะดวกในการเลือกใช้งาน มาตรฐาน IEC
5.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
6.ม่านนิรภัย ป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน มาตรฐาน IP20
7.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
8.รองรับกำลังไฟ 10A 2300W
9.สายไฟ 3x0.75 sq.mm. มาตรฐาน มอก.11 เล่ม5-2553

รายละเอียด

รางปลั๊ก 6 ช่อง 6 สวิตซ์ 3 เมตร รุ่น P6375-3M WG Toshino คุณสมบัติ 1.ระบบ Surge Protection ป้องกันไฟกระชาก 2.ระบบ Circuit Breaker ป้องกันไฟเกินมาตรฐาน IEC 3.เต้ารับ-เต้าเสียบ มาตรฐาน มอก.166-2549 4.สวิตซ์แยกสะดวกในการเลือกใช้งาน มาตรฐาน IEC 5.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 6.ม่านนิรภัย ป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน มาตรฐาน IP20 7.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 8.รองรับกำลังไฟ 10A 2300W 9.สายไฟ 3x0.75 sq.mm. มาตรฐาน มอก.11 เล่ม5-2553

แสดงความคิดเห็น

Write Your Own Review

คุณกำลังแสดงความคิดเห็น: รางปลั๊ก 6 ช่อง 6 สวิตซ์ 3 เมตร รุ่น P6375-3M WG Toshino