New Product

Items 11 to 20 of 61 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Grid  List 

Set Descending Direction
 1. Toshino รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 2 สวิตช์ ยาว 5 เมตร แถวคู่ รุ่น SOD-65

  ฿425.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 2 สวิตช์ ยาว 5 เมตร แถวคู่ รุ่น SOD-65 คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบป้องกันไฟกระชาก 2.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสแผ่นทองเหลืองด้านใน 3.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 4.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 5.รองรับกำลังไฟ 10A 2300W Learn More
 2. Toshino รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 1.5 เมตร 16A/3600W รุ่น JT3-1.5M

  ฿490.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 1.5 เมตร 16A/3600W รุ่น JT3-1.5M คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบปองกันไฟกระชาก 2.Circuit Breaker ระบบตัดกระแสไฟเกินอัตโนมัติ 3.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน 4.สวิตช์เปิด-ปิด แยกการใช้งานแต่ละจุด 5.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 7.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W Learn More
 3. Toshino ปลั๊กแปลง 2in1 ขาแบน 3P 3500W รุ่น PL16A-B

  ฿100.00
  Toshino ปลั๊กแปลง 2in1 ขาแบน 3P 3500W รุ่น PL16A-B คุณสมบัติ 1.ปลั๊กแปลง 2in1 2.เต้ารับนานาชาติ 3.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 4.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W 5.รองรับ USA Taiwan Canada Thailand Learn More
 4. Toshino ปลั๊กแปลง 2in1 ขาแบน 3500W รุ่น PL16A-E

  ฿95.00
  Toshino ปลั๊กแปลง 2in1 ขาแบน 3500W รุ่น PL16A-E คุณสมบัติ 1.ปลั๊กแปลง 2in1 2.เต้ารับนานาชาติ 3.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 4.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W 5.รองรับ USA Taiwan Japan Thailand Learn More
 5. Toshino ปลั๊กแปลง 2in1 ขา EU 3500W รุ่น PL16A-EU

  ฿120.00
  Toshino ปลั๊กแปลง 2in1 ขา EU 3500W รุ่น PL16A-EU คุณสมบัติ 1.ปลั๊กแปลง 2in1 2.เต้ารับนานาชาติ 3.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 4.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W 5.รองรับ Korea France Thailand Germany Learn More
 6. Toshino ปลั๊กแปลง 2in1 ขา UK 3500W รุ่น PL16A-UK

  ฿120.00
  Toshino ปลั๊กแปลง 2in1 ขา UK 3500W รุ่น PL16A-UK คุณสมบัติ 1.ปลั๊กแปลง 2in1 2.เต้ารับนานาชาติ 3.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 4.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W 5.รองรับ UK Malaysia Singapore Hong Kong Learn More
 7. Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 1 สวิตซ์ ยาว 5 เมตร สีขาว-เทา 16A รุ่น P5315-5M WG

  ฿690.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 1 สวิตซ์ ยาว 5 เมตร สีขาว-เทา 16A รุ่น P5315-5M WG คุณสมบัติ 1.ระบบ Surge Protection ป้องกันไฟกระชาก 2.ระบบ Circuit Breaker ป้องกันไฟเกิน มาตรฐาน IEC 3.เต้ารับ-เต้าเสียบ มาตรฐาน มอก.166-2549 4.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 5.ม่านนิรภัย ป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน มาตรฐาน IP20 6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 7.รองรับกำลังไฟ 16A 3600W 8.สายไฟ 3*1.5 sq.mm. Learn More
 8. Toshino รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 6 สวิตช์ 5 เมตร 16A/3600W รุ่น JT6-5M

  ฿950.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 6 สวิตช์ 5 เมตร 16A/3600W รุ่น JT6-5M คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบปองกันไฟกระชาก 2.Circuit Breaker ระบบตัดกระแสไฟเกินอัตโนมัติ 3.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน 4.สวิตช์เปิด-ปิด แยกการใช้งานแต่ละจุด 5.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 7.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W Learn More
 9. Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตช์ 5 เมตร 16A/3600W รุ่น JT5-5M

  ฿870.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตช์ 5 เมตร 16A/3600W รุ่น JT5-5M คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบปองกันไฟกระชาก 2.Circuit Breaker ระบบตัดกระแสไฟเกินอัตโนมัติ 3.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน 4.สวิตช์เปิด-ปิด แยกการใช้งานแต่ละจุด 5.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 7.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W Learn More
 10. Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตช์ 3 เมตร 16A/3600W รุ่น JT5-3M

  ฿695.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตช์ 3 เมตร 16A/3600W รุ่น JT5-3M คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบปองกันไฟกระชาก 2.Circuit Breaker ระบบตัดกระแสไฟเกินอัตโนมัติ 3.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน 4.สวิตช์เปิด-ปิด แยกการใช้งานแต่ละจุด 5.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 7.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W Learn More

Items 11 to 20 of 61 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Grid  List 

Set Descending Direction