New Product

Items 1 to 10 of 54 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Grid  List 

Set Descending Direction
 1. Toshino รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 2 สวิตช์ ยาว 5 เมตร แถวคู่ รุ่น SOD-65

  ฿425.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 2 สวิตช์ ยาว 5 เมตร แถวคู่ รุ่น SOD-65 คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบป้องกันไฟกระชาก 2.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสแผ่นทองเหลืองด้านใน 3.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 4.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 5.รองรับกำลังไฟ 10A 2300W Learn More
 2. Toshino รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง + 2 USB 1 Type C 4 สวิตช์ ยาว 3 เมตร รุ่น WY-43

  ฿950.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง + 2 USB 1 Type C 4 สวิตช์ ยาว 3 เมตร รุ่น WY-43 คุณสมบัติ 1.PD+QC Quick charge,IC Smart 2.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสแผ่นทองเหลืองด้านใน 3.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 4.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 5.รองรับกำลังไฟ 10A 2300W 6.เซอร์กิตเบรคเกอร์ป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ 7.ช่องจ่ายไฟ USB 5V 3.4A,Type C Max 20W 8.มีระบบป้องกันไฟกระชาก 3 เท่า Learn More
 3. Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง + 2 USB 1 Type C 5 สวิตช์ ยาว 3 เมตร รุ่น WY-53

  ฿1,090.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง + 2 USB 1 Type C 5 สวิตช์ ยาว 3 เมตร รุ่น WY-53 คุณสมบัติ 1.PD+QC Quick charge,IC Smart 2.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสแผ่นทองเหลืองด้านใน 3.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 4.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 5.รองรับกำลังไฟ 10A 2300W 6.เซอร์กิตเบรคเกอร์ป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ 7.ช่องจ่ายไฟ USB 5V 3.4A,Type C Max 20W 8.มีระบบป้องกันไฟกระชาก 3 เท่า Learn More
 4. Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 1 สวิตซ์ ยาว 3 เมตร สีขาว-เทา 16A รุ่น P5315-3M WG

  ฿590.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 1 สวิตซ์ ยาว 3 เมตร สีขาว-เทา 16A รุ่น P5315-3M WG คุณสมบัติ 1.ระบบ Surge Protection ป้องกันไฟกระชาก 2.ระบบ Circuit Breaker ป้องกันไฟเกิน มาตรฐาน IEC 3.เต้ารับ-เต้าเสียบ มาตรฐาน มอก.166-2549 4.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 5.ม่านนิรภัย ป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน มาตรฐาน IP20 6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 7.รองรับกำลังไฟ 16A 3600W 8.สายไฟ 3*1.5 sq.mm. Learn More
 5. Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 1 สวิตซ์ ยาว 5 เมตร สีขาว-เทา 16A รุ่น P5315-5M WG

  ฿690.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 1 สวิตซ์ ยาว 5 เมตร สีขาว-เทา 16A รุ่น P5315-5M WG คุณสมบัติ 1.ระบบ Surge Protection ป้องกันไฟกระชาก 2.ระบบ Circuit Breaker ป้องกันไฟเกิน มาตรฐาน IEC 3.เต้ารับ-เต้าเสียบ มาตรฐาน มอก.166-2549 4.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 5.ม่านนิรภัย ป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน มาตรฐาน IP20 6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 7.รองรับกำลังไฟ 16A 3600W 8.สายไฟ 3*1.5 sq.mm. Learn More
 6. Toshino กล่องเก็บปลั๊กไฟ รุ่น SB001

  ฿299.00
  Toshino กล่องเก็บปลั๊กไฟ รุ่น SB001 คุณสมบัติ 1. กล่องพลาสติก + ฝาไม้ 2. กล่องเก็บสายไฟ SIZE : M สามารถใส่รางปลั๊กไฟได้สูงสุด 4 ช่อง Learn More
 7. Toshino รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ 2 USB ยาว 3 เมตร รุ่น SO-33USB

  ฿390.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ 2 USB ยาว 3 เมตร รุ่น SO-33USB คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบป้องกันไฟกระชาก 2.Circuit Breaker ระบบตัดกระแสไฟเกิน 3.ช่องจ่ายไฟ USB A 2ช่อง 2.4A 4.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสแผ่นทองเหลืองด้านใน 5.สวิตช์เปิด-ปิด การใช้งาน 6.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 7.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 8.รองรับกำลังไฟได้ 10A 2300W Learn More
 8. Toshino รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตช์ 2 USB ยาว 3 เมตร รุ่น SO-43USB

  ฿450.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตช์ 2 USB ยาว 3 เมตร รุ่น SO-43USB คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบป้องกันไฟกระชาก 2.Circuit Breaker ระบบตัดกระแสไฟเกิน 3.ช่องจ่ายไฟ USB A 2ช่อง 2.4A 4.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสแผ่นทองเหลืองด้านใน 5.สวิตช์เปิด-ปิด การใช้งาน 6.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 7.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 8.รองรับกำลังไฟได้ 10A 2300W Learn More
 9. Toshino รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 3 เมตร 16A/3600W รุ่น JT3-3M

  ฿590.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 3 เมตร 16A/3600W รุ่น JT3-3M คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบปองกันไฟกระชาก 2.Circuit Breaker ระบบตัดกระแสไฟเกินอัตโนมัติ 3.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน 4.สวิตช์เปิด-ปิด แยกการใช้งานแต่ละจุด 5.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 7.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W Learn More
 10. Toshino รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ 3 เมตร 16A/3600W รุ่น JT4-3M

  ฿640.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ 3 เมตร 16A/3600W รุ่น JT4-3M คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบปองกันไฟกระชาก 2.Circuit Breaker ระบบตัดกระแสไฟเกินอัตโนมัติ 3.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน 4.สวิตช์เปิด-ปิด แยกการใช้งานแต่ละจุด 5.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 7.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W Learn More

Items 1 to 10 of 54 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Grid  List 

Set Descending Direction