New Product

Items 1 to 10 of 61 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Grid  List 

Set Ascending Direction
 1. Toshino รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 6 สวิตช์ 3 เมตร 16A/3600W รุ่น JT6-3M

  ฿790.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 6 สวิตช์ 3 เมตร 16A/3600W รุ่น JT6-3M คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบปองกันไฟกระชาก 2.Circuit Breaker ระบบตัดกระแสไฟเกินอัตโนมัติ 3.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน 4.สวิตช์เปิด-ปิด แยกการใช้งานแต่ละจุด 5.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 7.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W Learn More
 2. Toshino กล่องเก็บปลั๊กไฟ รุ่น SB001

  ฿299.00
  Toshino กล่องเก็บปลั๊กไฟ รุ่น SB001 คุณสมบัติ 1. กล่องพลาสติก + ฝาไม้ 2. กล่องเก็บสายไฟ SIZE : M สามารถใส่รางปลั๊กไฟได้สูงสุด 4 ช่อง Learn More
 3. Toshino รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ 2 USB ยาว 3 เมตร รุ่น SO-33USB

  ฿390.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ 2 USB ยาว 3 เมตร รุ่น SO-33USB คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบป้องกันไฟกระชาก 2.Circuit Breaker ระบบตัดกระแสไฟเกิน 3.ช่องจ่ายไฟ USB A 2ช่อง 2.4A 4.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสแผ่นทองเหลืองด้านใน 5.สวิตช์เปิด-ปิด การใช้งาน 6.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 7.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 8.รองรับกำลังไฟได้ 10A 2300W Learn More
 4. Toshino รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตช์ 2 USB ยาว 3 เมตร รุ่น SO-43USB

  ฿450.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตช์ 2 USB ยาว 3 เมตร รุ่น SO-43USB คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบป้องกันไฟกระชาก 2.Circuit Breaker ระบบตัดกระแสไฟเกิน 3.ช่องจ่ายไฟ USB A 2ช่อง 2.4A 4.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสแผ่นทองเหลืองด้านใน 5.สวิตช์เปิด-ปิด การใช้งาน 6.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 7.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 8.รองรับกำลังไฟได้ 10A 2300W Learn More
 5. Toshino รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 3 เมตร 16A/3600W รุ่น JT3-3M

  ฿590.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 3 เมตร 16A/3600W รุ่น JT3-3M คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบปองกันไฟกระชาก 2.Circuit Breaker ระบบตัดกระแสไฟเกินอัตโนมัติ 3.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน 4.สวิตช์เปิด-ปิด แยกการใช้งานแต่ละจุด 5.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 7.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W Learn More
 6. Toshino รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ 3 เมตร 16A/3600W รุ่น JT4-3M

  ฿640.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ 3 เมตร 16A/3600W รุ่น JT4-3M คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบปองกันไฟกระชาก 2.Circuit Breaker ระบบตัดกระแสไฟเกินอัตโนมัติ 3.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน 4.สวิตช์เปิด-ปิด แยกการใช้งานแต่ละจุด 5.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 7.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W Learn More
 7. Toshino รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 2 สวิตช์ ยาว 3 เมตร แถวคู่ รุ่น SOD-63

  ฿365.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 2 สวิตช์ ยาว 3 เมตร แถวคู่ รุ่น SOD-63 คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบป้องกันไฟกระชาก 2.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสแผ่นทองเหลืองด้านใน 3.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 4.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 5.รองรับกำลังไฟ 10A 2300W Learn More
 8. Toshino รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 5 เมตร 16A/3600W รุ่น JT3-5M

  ฿695.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 5 เมตร 16A/3600W รุ่น JT3-5M คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบปองกันไฟกระชาก 2.Circuit Breaker ระบบตัดกระแสไฟเกินอัตโนมัติ 3.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน 4.สวิตช์เปิด-ปิด แยกการใช้งานแต่ละจุด 5.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 7.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W Learn More
 9. Toshino รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ 5 เมตร 16A/3600W รุ่น JT4-5M

  ฿795.00
  Toshino รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ 5 เมตร 16A/3600W รุ่น JT4-5M คุณสมบัติ 1.Surge Protection ระบบปองกันไฟกระชาก 2.Circuit Breaker ระบบตัดกระแสไฟเกินอัตโนมัติ 3.ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน 4.สวิตช์เปิด-ปิด แยกการใช้งานแต่ละจุด 5.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 6.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน 7.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W Learn More
 10. Toshino ปลั๊กแปลง 2in1 ขากลม 3500W รุ่น PL16A-A

  ฿95.00
  Toshino ปลั๊กแปลง 2in1 ขากลม 3500W รุ่น PL16A-A คุณสมบัติ 1.ปลั๊กแปลง 2in1 2.เต้ารับนานาชาติ 3.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ 4.รองรับกำลังไฟได้ 16A 3600W 5.รองรับ Thailand Learn More

Items 1 to 10 of 61 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Grid  List 

Set Ascending Direction