More Views

รางปลั๊ก 3ช่อง 1 สวิทซ์ รุ่นBVC315T-5M ยาว 5M Toshino

มีสินค้า

฿890.00
OR

รายละเอียดสินค้า

รางปลั๊ก 3ช่อง 1 สวิทซ์ รุ่นBVC315T-5M ยาว 5M Toshino
คุณสมบัติ
- ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ มาตรฐาน IEC 60934
- Double surge protecton ป้องกันไฟกระชากได้ทั ้ง 2 เท่า
- ม่านนิรภัยป้องกันนิ ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน
- เต้ารับและเต้าเสียบ มาตรฐาน มอก. 166-2549
- เต้ารับผลิตจากพลาสติกไม่ลามไฟ
- สายไฟมาตรฐาน มอก. 11-5-2553
- รองรับไฟได้ 16A 3600W
- IP20 มาตรฐานป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้านใน ขนาด 12.5mm.
- Outer Lock body ไม่สามารถเปิดฝาหลังได้จากอุปกรณ์ทั่วไป

รายละเอียด

รางปลั๊ก 3ช่อง 1 สวิทซ์ รุ่นBVC315T-5M Toshino คุณสมบัติ - ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ มาตรฐาน IEC 60934 - Double surge protecton ป้องกันไฟกระชากได้ทั ้ง 2 เท่า - ม่านนิรภัยป้องกันนิ ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน - เต้ารับและเต้าเสียบ มาตรฐาน มอก. 166-2549 - เต้ารับผลิตจากพลาสติกไม่ลามไฟ - สายไฟมาตรฐาน มอก. 11-5-2553 - รองรับไฟได้ 16A 3600W - IP20 มาตรฐานป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้านใน ขนาด 12.5mm. - Outer Lock body ไม่สามารถเปิดฝาหลังได้จากอุปกรณ์ทั่วไป

แสดงความคิดเห็น

Write Your Own Review

คุณกำลังแสดงความคิดเห็น: รางปลั๊ก 3ช่อง 1 สวิทซ์ รุ่นBVC315T-5M ยาว 5M Toshino