บริษัท โตชิโน ซัพพลาย จำกัด (TOSHINO)

about-usimage

บริษัท โตชิโน ซัพพลาย จำกัด (TOSHINO) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 เป็นบริษัทฯที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ากลุ่มรางปลั๊กไฟ ปลั๊กเดินทาง และปลั๊กต่อพ่วงใช้งานภายในและนอกอาคารรายแรกๆของประเทศไทย นอกจากนี้เรายังพัฒนากลุ่มล้อเก็บสายไฟที่ใช้กับอุตสาหกรรม กลุ่มไฟส่องสว่าง และอีกมากมายเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตผู้บริโภค เน้นการทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย ภายใต้ concept “Living Simplictiy
กว่า 30 ปีที่ผ่านมา เราใส่ใจทั้งด้านคุณภาพสินค้าและบริการ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางการค้าเรื่อยมาจนเป็นที่ยอมรับ และมีสินค้าวางจำหน่ายครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี พ.ศ2557 TOSHINO ได้ก่อตั้งโรงงานขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับพื้นที่บริษัท กว่า 10,000 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ และรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าในระดับสากล ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบ การผลิต การขาย วิจัยและพัฒนา (R&D) และการบริการหลังการขาย